Jeżeli jesteś zainteresowany tymi produktami napisz do nas:
info@energoelektronika.pl
Typ HOK, lampy rtęciowe wysokociśnieniowe emitujące głównie UV-C o mocach do 17 kW wymagają do pracy dławika i startera lub transformatorów i kondensatorów [strona 1308-1309].
Mogą pracować w pozycji poziomej [H0K4/120) lub uniwersalnej (HOK 4/120 SE). Powodują powstawanie ozonu.
Zastosowanie:
• suszenie lakierów, farb i atramentów
• dezynfekcja wody
• procesy fotochemiczne
• zaawansowane procesy utleniania
• drukowanie etykiet
Typ Uchwyt/oprawa Moc
[W]
Prąd
[A]
Dopuszczalna max. temp.
oprawa/uchwyt
[°C]
Dopuszczalna
max.temp.żarnika
[°C]
Promieniowanie
UV-C
[W]
Waga
[G]
HOK 35/80 SK32 2850 6.5 300 900 430 156
HOK 65/80 SK32 5000 6.6 300 900 750 224
HOK 105/80 SK32 8300 6.7 300 900 1250 319
HOK 140/80 SK32 11000 6.5 300 900 1650 400
HOK 20/100 CAP/CABLE 2100 9.6 300 900 335 75
HOK 4/120 R7S-21 400 3.5 350 950 55 55
HOK 4/120SE GY9.5 400 3.5 350 950 55 55
HOK 50/120 SK32/28*42 6000 10.0 300 900 960 191
HOK 105/120 SK32/28*42 12400 9.9 300 900 2020 319
HOK 140/120 SK32/28M2 17000 10.0 300 900 2860 400


Rozkład widmowy lamp HOK

promiennik uv - rozkład widmowy lamp HOK

Wymiary [mm]
promienniki uv - HOK 20/100 promienniki uv - HOK 4/120 R7s-21 HOK 4/120SEGY9,5
promienniki uv - wymiary  HOK 20/100 promienniki uv - wymiary HOK 4/120 R7s-21 HOK 4/120SEGY9,5

Typ A
[mm]
B max.
[mm]
Uchwyt/oprawa SK32
HOK35/80 355,0 ±2,0 422
HOK65/80 650,0 ±2,0 716
HOK105/80 1065,0 ±2,0 1136
HOK 140/80 1415,0±2,0 1486
Typ A
[mm]
B max.
[mm]
Uchwyt/oprawa SK 32/28x42
HOK50/120 500,0±2,0 580
HOK105/120 1057,0±2,0 1137
HOK140/120 1407,0±2,0 1487


PROMIENNIKI UV DO BUDOWY KOPIORAM

Typ HPA/HPM metalo halogenowy promiennik z dodatkami żelaza i kobaltu (HPA) lub ołowiu i galu (HPM) o wysokiej jakości i długim czasie życia. Lampy typu HPA promieniują UV-A natomiast HPM w zakresie DIAZO tj. 320-440mm. Lampy te nie wytwarzają ozonu.
Zastosowanie: do reprodukcji, kopiowania stykowego

Typ Moc(1


[W]
Napięcie(1


[V]
Prąd(1


[A]
Pełna moc(2
max.
[min]
UVA(3
po 0 godz.

[MW/cm2]
Diazo(3
po 0 godz.

[MW/cm2]
UV(4
po 750 godz.
[%]
Dł. łuku

[mm]
Dł.(5
Lampy

[mm]
Śred.
lampy

[mm]
Końcówka Długość(6
przewodów

[mm]
Wymiary
rys.nr
HPA800R 840/430 133/129 7,2/3,8 2 1600   80 37 110 18 C7S 375 1
HPA1009R 1150/570 130/110 10,0/5,8 2 2000   85 26 132 24 THSL 100T 4
HPA1000/20 1100 120 10,5 3 1780 80 21 129 27 C10.5L 100T 2
HPA1200R 1180/500 125/105 10,5/5,8 3 2240 80 83 147 27 C14X 195 5
HPM1O/B 400 125 3,5 3 700 80 38 112 17 B9.5 12
HPM 12 460 120 4,1 5 800 80 45 98 21 C14X 145 13
HPM 13 1000 125 8,6 3 2000 80 76 147 27 C14X 300 14
HPM 15 1950/800 240 9 4 4100 90 131 203 32 C14X 300 15
HPM 17 2000 243 8,7 2 4600 80 110 175 27 C14X 300 16
HPM19BT 2000/900 200 11 2 4200 85 103 179 27 B9.5 17
HPM 20/B 2900 350 9,4 2 6150 95 150 236 27 B9.5 18
HPM 20/C 2900 350 9,4 2 6150 90 150 210 27 C14X 225RT 19
HPM 25/C 5000/1900 245/210 23,0/10 2 12000 85 186 276 27 CU 190 20
HPM 1001 1150/650 120/110 10,0/5,9 2 2800 90 26 137 24 C10.5L 100T 3
HPM 2018 1900/850 210/190 10,0/5,3 2 5600 90 55 132 27 THSS 100T 7
HPM 3000 3350/1575 400/375 9,0/4,8 4 9000 90 105 190 27 C10.5S 100T 8
HPM 3008 3350/1575 400/375 9,0/4,8 4 9000 90 105 190 27 THSS 100T 9
HPM 4010 4000/1800 310/260 13,5/7,4 4 10500 90 117 203 32 C10.5S 190 10


Uwaga
(1- Pierwsza wartość elektryczna jest mierzona na nie świecącej lampie przy zadanej impedancji i przy O godzin pracy.
Druga wartość w czasie pracy.
(2- Maksymalny czas do uzyskania 90% mocy wyjściowej po zimnym starcie układu testowego.
(3- Promieniowanie UV mierzone prostopadle do osi lampy w odległości 1 m w odniesieniu do czułości widmowej zgodnie z IEC.
(4- Procent promieniowania UV po 750 godzinach pracy.
(5- Dla długości całkowitej zobacz rysunki.
(6- Zakończenia kablowe T-faston, RT-oczkowe

rozkład widma HPA - promienniki UV rozkład widma HPM - promienniki UV


Rysunek 1 HPA 800R Rysunek 2 HPA 1000/20 Rysunek 3 HPA 1001R, HPM 1001
HPA 800R - promiennik UV promiennik UV - HPA 1000/20 HPA 1001R, HPM 1001


Rysunek 4 HPA 1009R Rysunek 5 HPA 1200R Rysunek 7 HPA 2018
HPA 1009R - promiennik UV HPA 1200R - promiennik UV HPA 2018 - promiennik UV


Rysunek 8 HPM 3000R, HPA 3000 Rysunek 9 HPM 3008 Rysunek 10 HPM 4010 (HPM30)
promienniki UV - HPM 3000R, HPA 3000 promienniki UV - HPM 3008 HPM 4010 (HPM30) - promiennik UV


Rysunek 12 HPM 10/B Rysunek 13 HPM 12 Rysunek 14 HPM 13
HPM 10/B - promiennik UV HPM12 - promienniki UV HPM13 - promiennik UV


Rysunek 15 HPM 15 Rysunek 16 HPM 17 Rysunek 17 HPM 19BT
promienniki UV - HPM 15 HPM17 - promiennik uv HPM 19BT - UV promiennik


Rysunek 18 HPM 20/B Rysunek 19 HPM 20/C Rysunek 20 HPM 25/C
promiennik UV - HPM 20/B UV promiennik - HPM 20/C promiennik UV - HPM25/C


KOŃCÓWKI
promienniki uv - R7s promienniki uv - C7s promienniki uv - B9.5 C10.5s - promiennik UV
promiennik uv - C10.5L promiennik UV -B14.5 C14X - promienniki UV
promienniki UV - CU promiennik UV - THS-s UV promiennik THS-L
Jeżeli jesteś zainteresowany tymi produktami napisz do nas:
info@energoelektronika.pl
Powrót do góry